Вести

Со задоволство ги споделуваме резултатите од нашата работа, вестите на компанијата со вас и ви обезбедуваме навремени услови за развој и назначување и отстранување на персонал.